TOK2.com /// 500 Internal Server Error

¢£¢£¢£ 500 Internal Server Error ¢£¢£¢£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÃÖ¤·¤¿CGI¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤áÆ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÃÖ¤·¤¿CGI¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò°Ê²¼¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡ü Á´ÈÌ
£±¡¥¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
TOK2.com¤Ç¤Ï³Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸¢¸Â¤Ç£Ã£Ç£É¤¬Æ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£
CGI¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï700¤Ç¤¹¡£
CGI¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï701¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤ò¤ªÆɤߤ¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤ÏFTP¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÇCGI¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀµ¤·¤¯ÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

£²¡¥CGI¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ê¥Õ¥©¥ë¥À¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤Ï
/home/member/¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È/¤Ç¤¹¡£

£³¡¥sendmail¤ò»ÈÍѤ·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
sendmail¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£

£´¡¥ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCGI¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç
ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Þ¤Î¾õÂ֡ʲþ¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ë¤ÇÀßÃÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ü Perl¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
£±¡¥Perl¤Î¥Ñ¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
#!/usr/bin/perl

£²¡¥Ê¸Ë¡¤Î´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤¦°ìÅÙ¥½¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Î㤨¤Ð¡¢¡Ö;¡×¡Ö"¡× ¡Ö'¡× ¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£

¡ØTOK2.com¡Ù http://tok2.com/
ŽO‘050‚X

–ß‚é

ƒXƒ‰ƒCƒhƒVƒ‡ƒE‚ÌŠJ Žn
img0000.jpg
PICT0021.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 05Žž01•ª
img0001.jpg
PICT0022.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 06Žž11•ª
img0002.jpg
PICT0023.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 06Žž12•ª
img0003.jpg
PICT0024.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 06Žž12•ª
img0004.jpg
PICT0029.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 13Žž49•ª
img0005.jpg
PICT0032.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 14Žž01•ª
img0006.jpg
PICT0033.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 14Žž02•ª
img0007.jpg
PICT0034.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 14Žž09•ª
img0008.jpg
PICT0035.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 14Žž19•ª
img0009.jpg
PICT0036.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 15Žž53•ª
img0010.jpg
PICT0037.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 16Žž51•ª
img0011.jpg
PICT0039.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 17Žž13•ª
img0012.jpg
PICT0040.JPG
2005”N09ŒŽ18“ú 17Žž45•ª
img0013.jpg
PICT0043.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž10•ª
img0014.jpg
PICT0045.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž45•ª
img0015.jpg
PICT0046.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž45•ª
img0016.jpg
PICT0047.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž45•ª
img0017.jpg
PICT0048.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž45•ª
img0018.jpg
PICT0051.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž46•ª
img0019.jpg
PICT0052.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž46•ª
img0020.jpg
PICT0053.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž46•ª
img0021.jpg
PICT0054.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž46•ª
img0022.jpg
PICT0057.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž46•ª
img0023.jpg
PICT0059.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž47•ª
img0024.jpg
PICT0060.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž47•ª
img0025.jpg
PICT0061.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž47•ª
img0026.jpg
PICT0062.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž48•ª
img0027.jpg
PICT0063.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž48•ª
img0028.jpg
PICT0064.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž48•ª
img0029.jpg
PICT0065.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž48•ª
img0030.jpg
PICT0066.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž48•ª
img0031.jpg
PICT0067.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž48•ª
img0032.jpg
PICT0068.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž48•ª
img0033.jpg
PICT0069.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž48•ª
img0034.jpg
PICT0075.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž52•ª
img0035.jpg
PICT0076.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž52•ª
img0036.jpg
PICT0077.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž52•ª
img0037.jpg
PICT0078.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž52•ª
img0038.jpg
PICT0079.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž52•ª
img0039.jpg
PICT0080.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž52•ª
img0040.jpg
PICT0081.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž52•ª
img0041.jpg
PICT0082.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž52•ª
img0042.jpg
PICT0083.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž52•ª
img0043.jpg
PICT0084.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž52•ª
img0044.jpg
PICT0085.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž53•ª
img0045.jpg
PICT0086.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž53•ª
img0046.jpg
PICT0087.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž53•ª
img0047.jpg
PICT0088.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž53•ª
img0048.jpg
PICT0090.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž53•ª
img0049.jpg
PICT0091.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0050.jpg
PICT0092.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0051.jpg
PICT0093.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0052.jpg
PICT0094.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0053.jpg
PICT0095.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0054.jpg
PICT0096.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0055.jpg
PICT0097.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0056.jpg
PICT0098.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0057.jpg
PICT0099.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0058.jpg
PICT0100.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0059.jpg
PICT0101.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0060.jpg
PICT0102.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž54•ª
img0061.jpg
PICT0103.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž57•ª
img0062.jpg
PICT0104.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž57•ª
img0063.jpg
PICT0105.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž57•ª
img0064.jpg
PICT0106.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 08Žž57•ª
img0065.jpg
PICT0108.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž07•ª
img0066.jpg
PICT0109.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž08•ª
img0067.jpg
PICT0110.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž08•ª
img0068.jpg
PICT0111.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž08•ª
img0069.jpg
PICT0112.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž08•ª
img0070.jpg
PICT0113.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž31•ª
img0071.jpg
PICT0114.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž57•ª
img0072.jpg
PICT0115.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž57•ª
img0073.jpg
PICT0116.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž57•ª
img0074.jpg
PICT0117.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž57•ª
img0075.jpg
PICT0118.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž57•ª
img0076.jpg
PICT0119.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 09Žž57•ª
img0077.jpg
PICT0120.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0078.jpg
PICT0121.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0079.jpg
PICT0124.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0080.jpg
PICT0125.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0081.jpg
PICT0126.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0082.jpg
PICT0127.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0083.jpg
PICT0128.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0084.jpg
PICT0129.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0085.jpg
PICT0130.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0086.jpg
PICT0131.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0087.jpg
PICT0132.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0088.jpg
PICT0133.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0089.jpg
PICT0134.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0090.jpg
PICT0135.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0091.jpg
PICT0136.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž17•ª
img0092.jpg
PICT0137.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž18•ª
img0093.jpg
PICT0138.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž18•ª
img0094.jpg
PICT0139.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž18•ª
img0095.jpg
PICT0140.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž18•ª
img0096.jpg
PICT0141.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž18•ª
img0097.jpg
PICT0142.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž18•ª
img0098.jpg
PICT0143.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž18•ª
img0099.jpg
PICT0144.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž29•ª
img0100.jpg
PICT0145.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž29•ª
img0101.jpg
PICT0146.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž29•ª
img0102.jpg
PICT0147.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž29•ª
img0103.jpg
PICT0148.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 10Žž29•ª
img0104.jpg
PICT0149.JPG
2005”N09ŒŽ19“ú 17Žž17•ª
img0105.jpg
PICT0151.JPG
2005”N12ŒŽ30“ú 18Žž37•ª
img0106.jpg
PICT0152.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 11Žž53•ª
img0107.jpg
PICT0154.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 11Žž56•ª
img0108.jpg
PICT0155.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 11Žž57•ª
img0109.jpg
PICT0156.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 11Žž58•ª
img0110.jpg
PICT0157.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 11Žž58•ª
img0111.jpg
PICT0158.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 11Žž58•ª
img0112.jpg
PICT0159.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 11Žž58•ª
img0113.jpg
PICT0160.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 14Žž38•ª
img0114.jpg
PICT0161.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 14Žž39•ª
img0115.jpg
PICT0162.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 14Žž39•ª
img0116.jpg
PICT0163.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 14Žž42•ª
img0117.jpg
PICT0164.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 15Žž08•ª
img0118.jpg
PICT0165.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 15Žž31•ª
img0119.jpg
PICT0166.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 15Žž31•ª
img0120.jpg
PICT0167.JPG
2005”N09ŒŽ20“ú 15Žž32•ª
img0121.jpg
PICT0168.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 09Žž24•ª
img0122.jpg
PICT0169.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 09Žž42•ª
img0123.jpg
PICT0172.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 09Žž43•ª
img0124.jpg
PICT0174.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 09Žž44•ª
img0125.jpg
PICT0182.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 09Žž48•ª
img0126.jpg
PICT0183.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 09Žž49•ª
img0127.jpg
PICT0185.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 10Žž01•ª
img0128.jpg
PICT0186.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 10Žž03•ª
img0129.jpg
PICT0187.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 10Žž04•ª
img0130.jpg
PICT0190.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 10Žž05•ª
img0131.jpg
PICT0191.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 10Žž07•ª
img0132.jpg
PICT0192.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 10Žž07•ª
img0133.jpg
PICT0194.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 10Žž07•ª
img0134.jpg
PICT0195.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 10Žž09•ª
img0135.jpg
PICT0198.JPG
2005”N09ŒŽ21“ú 10Žž09•ª
img0136.jpg
PICT0203.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž12•ª
img0137.jpg
PICT0205.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž12•ª
img0138.jpg
PICT0207.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž13•ª
img0139.jpg
PICT0208.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž13•ª
img0140.jpg
PICT0209.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž14•ª
img0141.jpg
PICT0212.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž15•ª
img0142.jpg
PICT0216.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž17•ª
img0143.jpg
PICT0217.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž17•ª
img0144.jpg
PICT0218.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž17•ª
img0145.jpg
PICT0219.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž17•ª
img0146.jpg
PICT0221.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž18•ª
img0147.jpg
PICT0222.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž19•ª
img0148.jpg
PICT0223.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž19•ª
img0149.jpg
PICT0226.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž26•ª
img0150.jpg
PICT0230.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž28•ª
img0151.jpg
PICT0231.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž28•ª
img0152.jpg
PICT0235.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž35•ª
img0153.jpg
PICT0240.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž37•ª
img0154.jpg
PICT0243.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž39•ª
img0155.jpg
PICT0250.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž46•ª
img0156.jpg
PICT0253.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 11Žž48•ª
img0157.jpg
PICT0269.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 12Žž32•ª
img0158.jpg
PICT0270.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 12Žž32•ª
img0159.jpg
PICT0271.JPG
2005”N09ŒŽ22“ú 12Žž33•ª

–ß‚é

Powered by SOZAWA.
www.sozawa.net
TOK2.com /// 500 Internal Server Error

¢£¢£¢£ 500 Internal Server Error ¢£¢£¢£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÃÖ¤·¤¿CGI¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤áÆ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÃÖ¤·¤¿CGI¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò°Ê²¼¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡ü Á´ÈÌ
£±¡¥¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
TOK2.com¤Ç¤Ï³Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸¢¸Â¤Ç£Ã£Ç£É¤¬Æ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£
CGI¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï700¤Ç¤¹¡£
CGI¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï701¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤ò¤ªÆɤߤ¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤ÏFTP¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÇCGI¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀµ¤·¤¯ÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

£²¡¥CGI¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ê¥Õ¥©¥ë¥À¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤Ï
/home/member/¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È/¤Ç¤¹¡£

£³¡¥sendmail¤ò»ÈÍѤ·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
sendmail¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£

£´¡¥ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCGI¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç
ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Þ¤Î¾õÂ֡ʲþ¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ë¤ÇÀßÃÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ü Perl¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
£±¡¥Perl¤Î¥Ñ¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
#!/usr/bin/perl

£²¡¥Ê¸Ë¡¤Î´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤¦°ìÅÙ¥½¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Î㤨¤Ð¡¢¡Ö;¡×¡Ö"¡× ¡Ö'¡× ¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£

¡ØTOK2.com¡Ù http://tok2.com/